Gazel – Əliğa Vahid

 
 Könlümü zülfün hayaliyle perişan etmişem
 Öz elimle eşqin mülkün gör ne viran etmişem
 Bir vefasız gülden ötrü hare çox yalvarmışam
 Her zaman bülbül kimi min ahu efgan etmişem
 Eşqe yanmağdan özge bir alamet görmedim
 Könlümü pervane pek çox şempe gurban etmişem
 
 Eşq çövründen gurtarmag bir sağalmaz derd imiş
 Men bu derdin çaresin ölmekle aşan etmişem
 Menden evvel yoxdu bir aşiq diyari eşqde  
 Aşk dersin ben gidip Mecnuna ilan etmişem
 
 Biz kimiz ağa meclis onun meclisidir
 Düppedüz biz kimiz meclis onun meclisidir
 
 Haligin zerresidi növü beşer
 Zerrenin kısmetine zerbe düşer
 Zerreler get gede lap zerreleşer
 Kim kiçilmezse o hakkın sesidir
 Biz kimiz meclis onun meclisidir
 
 Ehli aşkı yaradan şahidimiz
 Aşkımızdır dinimiz zahidimiz
 Ele bir zerredirki vahidimiz
 Cümle şey rehli onun zerresidir
 Biz kimiz meclis onun meclisidir
 
 Her kesin öz nefesi öz sesi var
 Her kuşun namesi var lehçesi var
 Adem o herkesdüki bir kesi var
 Vahid her kimsesizin bir kesidir
 Biz kimiz meclis onun meclisidir
 
 Varsa gayret heremiz bir kes olak
 Yoksa bari lal olak dimmez olak
 Atılan toplara tiksinmez olak
 Bu seda sabirin ölmez sesidir
 Biz kimiz meclis onun meclisidir
 
 Yatmasaydık ne de bert yatmaz idi
 Gözmeseydik bizi derd udmaz idi
 Belke yar celbesi heç çatmaz idi
 Babekin şevki bizi lengisudur
 Biz kimiz meclis onun meclisidir
 
 Dönelim zalıma tap zulme cevab  
 El tutan el yetiren cümle sevab
 Bu günümden danış ey hanı harab
 Bir eli yıkmaya bir elbesidir
 Biz kimiz meclis onun meclisidir
 
 Matmazeller ki bizi mest eyledi
 Şerimiz hayrımızı üsteledi
 Sol gözüm sağ gözüme kast eyledi
 Sağ kolum sol kolumun bayisidir
 Biz kimiz meclis onun meclisidir
 
 Dönderin kafiyeyi siz tanrıyı
 Söz tapa öz yerini siz tanrıyı
 Ele kufen ku ederlerki seni  
 Tapa bilmez yüz ile yüz tanrıyı
 Here ev sahibinin bir kesidir
 Şadlık olsun kişinin meclisidir 

 Əliğa Vahid 

Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir