Ebu Said-i Ebu’l-Hayr

Baz a baz a her ançi hesti baz a
Ger kâfîr u gebr u put-peresti baz a”

Ebu Said-i Ebu’l-Hayr

“yine gel, yine gel, kim olursan ol yine gel; kâfir, Mecusi, putperest olsan da yine gel”

Bu söz Rumi’ye ait değildir.

Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir