Yoktayım – Salih Mirzabeyoğlu

Yoktayım

Gecenin bir yarısı
Ser serî bal arısı
Çileden çıktı demek
Sebeb tutmaz zemberek
Külfetsiz boşluktayım
Kim sorarsa yoktayım

Nizamîye vak’ası
Gözde gönül ağrısı
Bala karıştı petek
Ölüm sırtımda gömlek
Fikrimce bolluktayım
Bir garîb ufuktayım

Sularda deniz kızı
Varlığı kadar sessiz
Kalsın sözün yaldızı
İçim efkârı engiz
Gül kokan soluktayım
Kim sorarsa yoktayım

Salih Mirzabeyoğlu

Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.