Evin Ateşi – Cenk Gündoğdu

sonra tren geçti ve ben kaldım uyku bekleyen vagonda altı fotoğraf, çömelmiş bir cuma sabıka kaydı, sağlık raporu arka cebimde ilmuhaber, içi yüzük dolu bir parmakla güle açılan kartırnağına baka kaldım marttı ya da akşamdı geliyorduk öpüşmenin kanatlarıyla bir harfe yaslanmaktan eğildik hamsilos koyunda […]

erdemin ardından git – Konfüçyüs

erdemin ardından git insanların yanlışları, üyesi oldukları sınıfın belirgin niteliğidir. Kendimi on beş yaşında öğrenmeye verdim. İrademe otuz yaşında sahip olabildim. Kuşkulardan kırk yaşında kurtuldum. Göğün düzenini elli yaşında öğrendim. Sezgilerim yoluyla her şeyi altmış yaşında kavradım. Kalbimin isteklerini, doğru olan şeylere zarar vermeden […]

Yoktayım – Salih Mirzabeyoğlu

Yoktayım Gecenin bir yarısı Ser serî bal arısı Çileden çıktı demek Sebeb tutmaz zemberek Külfetsiz boşluktayım Kim sorarsa yoktayım Nizamîye vak’ası Gözde gönül ağrısı Bala karıştı petek Ölüm sırtımda gömlek Fikrimce bolluktayım Bir garîb ufuktayım Sularda deniz kızı Varlığı kadar sessiz Kalsın sözün yaldızı […]

Dil ve anlam

“Bir kişinin bir kelimeyle kastettiği bir diğerininkiyle tamı tamına aynı değildir ve her farklılık, ne kadar küçük olursa olsun, sudaki bir halka gibi yayılır dilin bütününe. Bu yüzden her anlama aynı zamanda bir anlamama, düşünce ve duygulardaki her mutabakat aynı zamanda bir ayrılıktır” Chul […]